Dorent Oy Rekisteriseloste

1. Rekisterin ylläpitäjä

Dorent Oy
Isokatu 99
90210 OULU
Y-tunnus: 2620060-9

2. Rekisterin nimi

Dorentin henkilötietorekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Käytämme sinun meille antamia ja meidän tallentamia henkilökohtaisia tietojasi asiakassuhteen ja vuokrasopimusten käsittelyyn. Tämä käsittää myös tietojesi eteenpäinvälittämisen kolmansien osapuolten käyttöön, mikäli se on tarpeellista asiakassuhteen ja tehtyjen vuokrasopimusten käsittelyssä. Voimme käyttää henkilökohtaisia tietojasi mainostamistarkoitukseen (sähköpostit, uutiskirjeet jne). Voit keskeyttää nämä mainostoimet milloin tahansa, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiaskapalvelu@dorent.fi.

4. Rekisterin sisältö

* Yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

* Tunnistetiedot (käyttäjätunnus, salasana)

* Vuokrahistoria Dorentissa

5. Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään palveluun rekisteröidyttäessä tai palvelun käytön tai lopettamisen yhteydessä. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös väestörekisteriä.

6. Kolmansien osapuolten palvelut

Henkilötietoja luovutetaan vuokrapalveluja tarjoaville kolmansille osapuollille, joiden palveluita olet vuokrannut. Näiden tietojen avulla kolmannet osapuolet voivat avata tai sulkea palveluidensa käyttöoikeuksia vuokrausmallin määreiden mukaan.

7. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena. Rekisterin käyttö on mahdollista vain Dorentin työntekijöillä, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. ATK-järjestelmä on suojattu ja järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen sekä salasanan syöttämisen. ATK-järjestelmä on lisäksi suojattu palomuurilla sekä muilla teknisillä toimenpiteillä.

8. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Dorent Oy
Isokatu 99
90210 OULU

9. Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö seuraavaan osoitteeseen:

asiakaspalvelu@dorent.fi
Dorent Oy
Isokatu 99
90210 OULU